Precyzyjne nawadnianie upraw
Kategorie

webadmin

Rekordowy plon cebuli z Aquastatus

Rekordowa prognoza plonu cebuli nawadnianej z Aquastatusem

100t/ha
70% kalibru >68mm

 

dwikozy3

dwkozy1

Gospodarstwo z zainstalowanym Aquastatusem położone jest na żyznych madach pyłowych klas I i II z wodą gruntowa na poziomie 2m. Pomimo to nawodnienie sterowane na wilgotność gleby zwiększyło plon 4-krotniew porównaniu z plantacją nienawadnianą na tej samej glebie!! Z 25t/ha do 100t/ha. Zwykłe nawodnienie dało „zaledwie” max 40t/ha.

Zastosowanie Aquastatus dało podwójny efekt – zarówno ekonomiczny jaki i środowiskowy bo nie marnuje się wody i mniej nawozów ucieka do wód i Morza Bałtyckiego.

Aquastatus na dożynkach cebulowych w Dwikozach

Przedstawiciel firmy CaseLogics sp. z o.o., producenta systemu Aquastatus – dr inż. Rafał Wawer, został zaproszony przez Gospodarza dożynek – Pana Adama Koczoskiego, na spotkanie z rolnikami zamykające sezon cebulowy 2017. Pan Adam jest pionierem wprowadzania innowacji w rolnictwie i od kwietnie br. użytkuje na swoich polach system Aquastatus.

Niezmiernie miło było nam gościć z zadowolonego użytkownika Aqustatus. Pan Adam bardzo sobie chwali pracę z systemem, utrzymując dzięki niemu wilgotność gleby na poziomie optymalnym dla cebuli – zapewniającym zarówno optymalny poziom wody w glebie jak i odpowiednią pulchność gleby ułatwiającą rozwój bulw.

Spotkanie rozpoczął Gospodarz prezentując swoje gospodarstwo. Potem głoś zajął specjalista od nasiennictwa. Następnie głos zabrał dr Wawer, które przedstawił metody doboru dawek nawodnieniowych, znaczenie doboru wlaściwej dawki na zapobieganie stratom nawozów oraz przedstawił optymalizację nawodnień z wykorzystaniem systemu Aquastatus. Po nim wystąpił Pan Krzysztof Zimnicki z firmy Dropplant – dystrybutora i producenta systemów nawodnieniowych, prezentując zagadnienia instalacji systemów nawodnieniowych firmy Rivulis. Część oficjalną zamknął przedstawiciel ICL prezentujący ofertę nawozów tej firmy. Potem rozpoczęła się część kameralna spotkania z wyśmienitą kuchnią miejscową i we wspaniałej życzliwej atmosferze.

Dziękujemy Panie Adamie za zaproszenie. 🙂

Poniżej prezentujemy pola cebuli na których został założony system Aquastatus. Według opinii Gospodarza poziom wzrostu cebuli przy utrzymaniu optymalnej wilgotności gleby jest imponujący w porównaniu z poprzednimi latami bez Aqauastatus.

 

DWIKOZY5

dwikozy4

dwikozy2

dwkozy1

dwikozy3

Instalacja Aquastatus w polu – 15 minut od rozpakowania do działania.

Przedstawiamy Państwu amatorski film z instalacji systemu Aqastatus na plantacji borówki amerykańskiej.

 

Oceńcie Państwo sami na ile udało nam się uprościć skomplikowaną instalację bezprzewodowej sieci czujników wilgotności gleby. Nie potrzeba żadnej wiedzy fachowej – poza znajomością zmienności gleby na własnym polu.

Instalacja sprowadza isę do 4 prostych kroków:

  1. Wypakować system
  2. Podłączyć baterię w centralce skrzyneczka z baterią słoneczną) i w czytnikach (małe puszki z wystającymi 2 kablami)
  3. przeprowadzić przewody 2 czujników przez sztycę i podłączyć z czytnikiem
  4.  Wykopać w dołki pod kroplownikiem, wcisnąć czujniki w odległości cn 1.5m od siebie  na głębokości ok 15cm, zakopać

Instalacja w polu zrobiona!

 

Trzeba jeszcze skonfigurować aplikację na smartfonie Android:

  1. ściągnąć apkę ze strony internetowej Aquastatus i ją zainstalować
  2. uruchomić Bluetooth w telefonie i połączyć się z centralką
  3. zainstalować czytniki i skonfigurować pola, podając: powierzchnię, rodzaj gleby, roślinę uprawną.

Zrobione! Od tej chwili mają Państwo pełną kontrolę nad wilgotnością gleby pod uprawami.

Instalacja Aqustatus na plantacji borówki 18ha

16 kwietnia zainstalowano najnowszą wersję systemu Aquastatus na plantacji borówki amerykańskiej i powierzchni łącznej 18ha.

Równolegle z instalacją systemu Aquastatus przeprowadzono badania glebowe do głębokości 150cm.

20160425_180031_Richtone(HDR)

Plantację podzielono na 5 sekcji nawodnieniowych ze względu na zróżnicowanie gleby, które od razu stało się widoczne po instalacji czujników Aquastatus. Różnice w wilgotności gleby między dwoma sąsiadującymi ze sobą  sekcjami wynosiły od 8% do 11%, pomimo tego, że w warstwie ornej zalegał ten sam utwór – piasek słabogliniasty. Różnica w stosunkach wodnych wynika z rożnych utworów podglebia – na sekcji bardziej uwilgotnionej (sekcja A) warstwa gliny ciężkiej zalega na 80cm, podczas gdy na sekcji suchszej (sekcja B) glina pojawia się sporadycznie na 130cm. Ponadto sekcja A jest położona na długim zboczu i zasilana jest dopływem pod powierzchnią gruntu z obszarów położonych wyżej.

 

Bez znajomości aktualnej wilgotności gleby na tych dwóch sekcjach rolnicy zmuszeni byli podlewać je na podstawie obserwacji sekcji B (suchszej), co niosło ze sobą przelewanie sekcji A i niepotrzebne straty wody, zwłaszcza w sezonie suchym, kiedy jej brakuje.

Aquastatus w prasie. Truskawka malina jagody numer 4/2016

Własnie okazał się kwietniowy numer czasopisma specjalistycznego „Truskawka, Malina, Jagody: wydawanego przez Plantpress Sp. z o.o..

Na stronach 10-14 znajdą Państwo informację o zaletach nawadniania na podstawie pomiarów wilgotności gleby i opisy dwóch systemów dostępnych na rynku, w tym Aquastatus.

 

http://www.plantpress.pl/471,truskawka-malina-jagody-4-2016.html

Aquastatus w ostatniej fazie testów

Po fazie testowania Aquastatus na wybranych gospodarstwach i po wielogodzinnych rozmowach z rolnikami o ich oczekiwaniach względem systemu wspomagania decyzji w nawodnieniach, CaseLogics Sp. z o.o. przygotowała pierwszą serię komercyjną produktu.

Unowocześniono jednostkę centralną tzw. koordynator pola, która zbiera sygnały ze wszystkich czujników wilgotności gleby w gospodarstwie, wyposażając ją w niezawodne i wydajne zasilanie słoneczne.

Ponadto unowocześniono czytniki czujników wilgotności, które są odpowiedzialne za odczytywanie wilgotności i przekazywanie wartości do jednostki centralnej. Wprowadzono przekaźniki sygnału,  wyposażone w panel solarny, które mają za zadanie przekazywanie sygnału z czujników na większe odległości – kiedy rozłóg pól rolnika powoduje, ze odległość między czytnikami jest większa niż 250m. Dodano również modułowy i bardzo łatwy w instalacji masz dla czytników i przekaźników.  Teraz instalacja czujników i czytnika nie powinna zając więcej niż 10 minut.

Oto wygląd jednostki centralnej, zainstalowanej na polu testowym nr 1. i nr. 2:

DSC03200

Jednostka centralna Aquastatus zamontowana pinonowo na polu testowym: malina wczesna

20160404_175758_Richtone(HDR)

Jednostka centralna Aquastatus zamontowana na polu testowym nr 2: winorośl.

Czytniki wystepują w dwóch wersjach: z panelem i bez panela. Poniżej zdjęcie czytnika z panelem fotowoltaicznym:

DSC03209_nadajnik

Przekaźnik Aquastatus z panelem solarnym

Testowanie potrwa do 12 kwietnia produkt zostanie wdrażany do sprzedaży.