Precyzyjne nawadnianie upraw
Kategorie

Borówka

Instalacja Aquastatus w polu – 15 minut od rozpakowania do działania.

Przedstawiamy Państwu amatorski film z instalacji systemu Aqastatus na plantacji borówki amerykańskiej.

 

Oceńcie Państwo sami na ile udało nam się uprościć skomplikowaną instalację bezprzewodowej sieci czujników wilgotności gleby. Nie potrzeba żadnej wiedzy fachowej – poza znajomością zmienności gleby na własnym polu.

Instalacja sprowadza isę do 4 prostych kroków:

  1. Wypakować system
  2. Podłączyć baterię w centralce skrzyneczka z baterią słoneczną) i w czytnikach (małe puszki z wystającymi 2 kablami)
  3. przeprowadzić przewody 2 czujników przez sztycę i podłączyć z czytnikiem
  4.  Wykopać w dołki pod kroplownikiem, wcisnąć czujniki w odległości cn 1.5m od siebie  na głębokości ok 15cm, zakopać

Instalacja w polu zrobiona!

 

Trzeba jeszcze skonfigurować aplikację na smartfonie Android:

  1. ściągnąć apkę ze strony internetowej Aquastatus i ją zainstalować
  2. uruchomić Bluetooth w telefonie i połączyć się z centralką
  3. zainstalować czytniki i skonfigurować pola, podając: powierzchnię, rodzaj gleby, roślinę uprawną.

Zrobione! Od tej chwili mają Państwo pełną kontrolę nad wilgotnością gleby pod uprawami.

Instalacja Aqustatus na plantacji borówki 18ha

16 kwietnia zainstalowano najnowszą wersję systemu Aquastatus na plantacji borówki amerykańskiej i powierzchni łącznej 18ha.

Równolegle z instalacją systemu Aquastatus przeprowadzono badania glebowe do głębokości 150cm.

20160425_180031_Richtone(HDR)

Plantację podzielono na 5 sekcji nawodnieniowych ze względu na zróżnicowanie gleby, które od razu stało się widoczne po instalacji czujników Aquastatus. Różnice w wilgotności gleby między dwoma sąsiadującymi ze sobą  sekcjami wynosiły od 8% do 11%, pomimo tego, że w warstwie ornej zalegał ten sam utwór – piasek słabogliniasty. Różnica w stosunkach wodnych wynika z rożnych utworów podglebia – na sekcji bardziej uwilgotnionej (sekcja A) warstwa gliny ciężkiej zalega na 80cm, podczas gdy na sekcji suchszej (sekcja B) glina pojawia się sporadycznie na 130cm. Ponadto sekcja A jest położona na długim zboczu i zasilana jest dopływem pod powierzchnią gruntu z obszarów położonych wyżej.

 

Bez znajomości aktualnej wilgotności gleby na tych dwóch sekcjach rolnicy zmuszeni byli podlewać je na podstawie obserwacji sekcji B (suchszej), co niosło ze sobą przelewanie sekcji A i niepotrzebne straty wody, zwłaszcza w sezonie suchym, kiedy jej brakuje.