Precyzyjne nawadnianie upraw
Kategorie

Porzeczka

Instalacja Aquastatus na plantacji wzorcowej maliny i porzeczki

14 maja 2016 przeprowadzono instalację systemu wspomagania nawodnień upraw Aquastatus na plantacji maliny i porzeczki.

Przeprowadzono analizę gleboznawczą z której wynika co następuje:

  • większość powierzchni pokrywa piasek słabogliniasty i gliniasty lekki, położony na cienkiej 2-5cm i nieciągłej warstwie gliny średniej podścielonej rumoszem marglistym.
  • niewielka część powierzchni pokryta jest piaskiem słabogliniastym podścielonym piaskiem luźnym na marglu, jednak występowanie tej formacji ma charakter wyspowy, rozproszony o niedużej powierzchni, nie pozwalającej na wydzielenie dodatkowych sekcji nawodnieniowych.

Profile glebowe, które stwierdzono w terenie wskazują  na dużą odciekalność pionową (woda infiltruje względnie szybko w dół przez rumosz margla) co wymusza częste acz niekoniecznie ilościowo duże nawodnienia.

Wydzielono dwie strefy nawodnieniowe oddzielnie dla porzeczki i maliny, instalując po jednym czytniku (z 2 czujnikami każdy) ma sekcję. Jednostkę centralną zainstalowano w pobliżu drogi dla wygody właściciela gospodarstwa, który dzięki temu może odczytywać zalecenia nawodnieniowe nie wysiadając z klimatyzowanego samochodu.

Koordynator_pola_aquastatus4

Jednostka centralna Aquastatus zainstalowana na polu maliny i porzeczki

Wyniki pomiaru wykazały potrzebę nawodnienia na porzeczce w wysokości 2mm i brak  potrzeby nawadniania maliny, która to uprawa była nawodniona kilka dni wcześniej.

Czytnik Aquastatus z podłączonymi 2 czujnikami wilgotności gleby

Czytnik Aquastatus na plantacji maliny z podłączonymi 2 czujnikami wilgotności gleby

 

Czytnik Aquastatus na plantacji maliny

Czytnik Aquastatus na plantacji porzeczki