Precyzyjne nawadnianie upraw
Kategorie

Cebula

Rekordowy plon cebuli z Aquastatus

Rekordowa prognoza plonu cebuli nawadnianej z Aquastatusem

100t/ha
70% kalibru >68mm

 

dwikozy3

dwkozy1

Gospodarstwo z zainstalowanym Aquastatusem położone jest na żyznych madach pyłowych klas I i II z wodą gruntowa na poziomie 2m. Pomimo to nawodnienie sterowane na wilgotność gleby zwiększyło plon 4-krotniew porównaniu z plantacją nienawadnianą na tej samej glebie!! Z 25t/ha do 100t/ha. Zwykłe nawodnienie dało „zaledwie” max 40t/ha.

Zastosowanie Aquastatus dało podwójny efekt – zarówno ekonomiczny jaki i środowiskowy bo nie marnuje się wody i mniej nawozów ucieka do wód i Morza Bałtyckiego.

Aquastatus na dożynkach cebulowych w Dwikozach

Przedstawiciel firmy CaseLogics sp. z o.o., producenta systemu Aquastatus – dr inż. Rafał Wawer, został zaproszony przez Gospodarza dożynek – Pana Adama Koczoskiego, na spotkanie z rolnikami zamykające sezon cebulowy 2017. Pan Adam jest pionierem wprowadzania innowacji w rolnictwie i od kwietnie br. użytkuje na swoich polach system Aquastatus.

Niezmiernie miło było nam gościć z zadowolonego użytkownika Aqustatus. Pan Adam bardzo sobie chwali pracę z systemem, utrzymując dzięki niemu wilgotność gleby na poziomie optymalnym dla cebuli – zapewniającym zarówno optymalny poziom wody w glebie jak i odpowiednią pulchność gleby ułatwiającą rozwój bulw.

Spotkanie rozpoczął Gospodarz prezentując swoje gospodarstwo. Potem głoś zajął specjalista od nasiennictwa. Następnie głos zabrał dr Wawer, które przedstawił metody doboru dawek nawodnieniowych, znaczenie doboru wlaściwej dawki na zapobieganie stratom nawozów oraz przedstawił optymalizację nawodnień z wykorzystaniem systemu Aquastatus. Po nim wystąpił Pan Krzysztof Zimnicki z firmy Dropplant – dystrybutora i producenta systemów nawodnieniowych, prezentując zagadnienia instalacji systemów nawodnieniowych firmy Rivulis. Część oficjalną zamknął przedstawiciel ICL prezentujący ofertę nawozów tej firmy. Potem rozpoczęła się część kameralna spotkania z wyśmienitą kuchnią miejscową i we wspaniałej życzliwej atmosferze.

Dziękujemy Panie Adamie za zaproszenie. 🙂

Poniżej prezentujemy pola cebuli na których został założony system Aquastatus. Według opinii Gospodarza poziom wzrostu cebuli przy utrzymaniu optymalnej wilgotności gleby jest imponujący w porównaniu z poprzednimi latami bez Aqauastatus.

 

DWIKOZY5

dwikozy4

dwikozy2

dwkozy1

dwikozy3