Precyzyjne nawadnianie upraw
Kategorie

Rekordowy plon cebuli z Aquastatus

Rekordowa prognoza plonu cebuli nawadnianej z Aquastatusem

100t/ha
70% kalibru >68mm

 

dwikozy3

dwkozy1

Gospodarstwo z zainstalowanym Aquastatusem położone jest na żyznych madach pyłowych klas I i II z wodą gruntowa na poziomie 2m. Pomimo to nawodnienie sterowane na wilgotność gleby zwiększyło plon 4-krotniew porównaniu z plantacją nienawadnianą na tej samej glebie!! Z 25t/ha do 100t/ha. Zwykłe nawodnienie dało „zaledwie” max 40t/ha.

Zastosowanie Aquastatus dało podwójny efekt – zarówno ekonomiczny jaki i środowiskowy bo nie marnuje się wody i mniej nawozów ucieka do wód i Morza Bałtyckiego.