Precyzyjne nawadnianie upraw
Kategorie

nawadnianie malin

Malina – Dwa miesiące sterowania nawodnieniem z Aquastatus

Prezentujemy  wykres przebiegu wilgotności gleby  pod uprawą maliny jesiennej w rejonie Opola Lubelskiego w 2016 roku. System Aquastatus został zainstalowany 28 kwietnia. Wilgotność gleby w tym czasie kształtowała się w granicach polowej pojemności wodnej piasku gliniastego, czyli  21%. Do 9 maja następował stopniowy  powolny spadek wilgotności gleby do 18%.  Następnie wilgotność wzrosła w wyniku opadu atmosferycznego a następnie w wyniku nawodnienia z fertygacją. Należy zwrócić uwagę na prawidłowość, że gdy wilgotność gleby przekracza polową pojemność gleby, to prędkość spadku wilgotności po takim nawodnieniu jest bardzo szybka. Inaczej mówiąc nawodnienie powyżej polowej pojemności wodnej nie jest efektywne, ponieważ woda bardzo szybko odcieka z gleby po takim nawodnieniu.  Kolejne piki wilgotności gleby to wynik nawodnienia. Właściciel plantacji starał się nie przekraczać w kolejnych nawodnieniach polowej pojemności wodnej gleby. Pod koniec czerwca z powodu panującej suszy i szybkiego w tym czasie wzrostu roślin  nawadniano do wilgotności gleby ok. 18%, co jest bezpieczne dla prawidłowego kształtowania się plonu. Wkrótce zamieścimy zdjęcia z plantacji.

 

 

Pomiary_malina_jesienna_maj-czerwiec_2-16

 

Instalacja Aquastatus na plantacji wzorcowej maliny i porzeczki

14 maja 2016 przeprowadzono instalację systemu wspomagania nawodnień upraw Aquastatus na plantacji maliny i porzeczki.

Przeprowadzono analizę gleboznawczą z której wynika co następuje:

  • większość powierzchni pokrywa piasek słabogliniasty i gliniasty lekki, położony na cienkiej 2-5cm i nieciągłej warstwie gliny średniej podścielonej rumoszem marglistym.
  • niewielka część powierzchni pokryta jest piaskiem słabogliniastym podścielonym piaskiem luźnym na marglu, jednak występowanie tej formacji ma charakter wyspowy, rozproszony o niedużej powierzchni, nie pozwalającej na wydzielenie dodatkowych sekcji nawodnieniowych.

Profile glebowe, które stwierdzono w terenie wskazują  na dużą odciekalność pionową (woda infiltruje względnie szybko w dół przez rumosz margla) co wymusza częste acz niekoniecznie ilościowo duże nawodnienia.

Wydzielono dwie strefy nawodnieniowe oddzielnie dla porzeczki i maliny, instalując po jednym czytniku (z 2 czujnikami każdy) ma sekcję. Jednostkę centralną zainstalowano w pobliżu drogi dla wygody właściciela gospodarstwa, który dzięki temu może odczytywać zalecenia nawodnieniowe nie wysiadając z klimatyzowanego samochodu.

Koordynator_pola_aquastatus4

Jednostka centralna Aquastatus zainstalowana na polu maliny i porzeczki

Wyniki pomiaru wykazały potrzebę nawodnienia na porzeczce w wysokości 2mm i brak  potrzeby nawadniania maliny, która to uprawa była nawodniona kilka dni wcześniej.

Czytnik Aquastatus z podłączonymi 2 czujnikami wilgotności gleby

Czytnik Aquastatus na plantacji maliny z podłączonymi 2 czujnikami wilgotności gleby

 

Czytnik Aquastatus na plantacji maliny

Czytnik Aquastatus na plantacji porzeczki